Generalforsamling 2022

  Vestersøhus Sejlklubben Lynetten

Refshalevej 200 1432 København
Lørdag den 22/10 2022 Kl. 13.00

Dagorden i henhold til vedtægter


1) Valg af dirigent

2) bestyrelsen beretning 

3)Gennemgang og godkendelse af regnskab

4)Fastsættelse af kontingent

5)Budget for 2023

6)Behandling af indkommen forslag

Valg af Bestyrelses medlemmer

7)  valg af   Bestyrelsesmedlem

8)  valg af formand

9) Eventuelt 

Indkommen forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Selskabet byder på frokost efter generalforsamlingen

Hvis du ønsker at deltage i frokosten bedes du melde det til Marie Thyrring
på tlf. 20874950 af hensyn til indkøb 

Kontingentet skal af hensyn til kassereren være indbetalt senest 14 dage før generalforsamlingen. Husk at angive afsender og medlemsnummer, hvis du betaler ovre netbank. I bedes venligst oplyse evt. ny adresse, 

tlf. nr. eller mobilnummer samt opgive jeres mailadresse, hvis i har en sådan.

Kanonerselskabets bank nr. Reg. 1551 Konto nr. 16887927. Husk navn og medlems nr.

Bestyrelsen håber på et stort fremmøde og sender kanon venlige hilsner. 

   Beslutningsreferat. 22/10 2022

Afgået formand byder velkommen

Der bliver valgt dirigent

Formand fortæller om de to skydninger i år og håber flere

Medlemmer vil deltage i vores forening

Regnskab godkendt

Vedtægt ændring 15+16

Valg til bestyrelse

Formand                  Jan Kilund                   

Næstformand                Elo Nielsen                    

Kasserer                       Maire Thyrring                       

Bestyrelsesmedlem        Jørn Thomsen               

Der er endnu ingen billeder i fotoalbummet.