Information fra bestyrelsen

 Restance
Kontingentet skal være indbetalt inden udgangen af forfaldsmåneden. Såfremt kontingentet ikke er indbetalt senest to måneder herefter, slettet medlemmet af foreningens medlemsliste. Ny optagelse kan kun ske mod betaling af gælden samt ny kontingent.

Kontingent betale via kontooverførsel til nedenstående konto nr.

(Det er ikke længere muligt at betale med giro)

Reg. 1551 konto nr. 16887927

Husk, Skriv jeres navn og medlems nr. på indbetalingen!

Formand                       Jan Kilund                    Tlf.  20769839

Næstformand                Martin Hansen                    

Kasserer                       Maire Thyrring              Tlf. 20874950

Bestyrelsesmedlem      Jørn Thomsen               Tlf. 20655301 

Kritisk Revisor              Eva

Email:  info@danskkanonerselskab.dkCvr .  Nr . 40611525