Information fra bestyrelsen
 Restance
Kontingentet skal være indbetalt inden udgangen af forfaldsmåneden. Såfremt kontingentet ikke er indbetalt senest to måneder herefter, slettet medlemmet af foreningens medlemsliste. Ny optagelse kan kun ske mod betaling af gælden samt ny kontingent.


Vi har meget svært ved at opdrive giro blanketter til indbetaling af kontingent, så fremover skal vi alle betale til banken.

Reg. 1551 konto nr. 16887927

Husk at skrive jeres navn og medlems nr på indbetalingen
Formand                       Jan Kilund                    Tlf.  20769839
Næstformand                Elo Nielsen                    
Kasserer                       Maire Thyrring              Tlf. 20874950
           
Bestyrelsesmedlem      Jørn Thomsen               Tlf. 20655301 
Kritisk Revisor              Eva
  Email:  info@kanonselskab.eu

Cvr  Nr . 40611525